Рокови Фонда за солидарну помоћ МУП-а

Примећено је у раду Комисије Фонда за солидарну помоћ  да велики број захтева за доделу солидарне помоћи није поднет у року и да се исти по аутоматизму  одбацују као НЕБЛАГОВРЕМЕНИ

Овом приликом подсећамо запослене да је рок ТРИ МЕСЕЦА  од настанка догађаја за подношења захтева за доделу солидарне помоћи по основу:

– запосленом за рођење детета

– запосленом за случај смрти члана уже породице

– члану уже породице запосленог за случај смрти запосленог

– запосленом за посебне случајеве угрожености услед елементарних непогода које погађају домаћинство запосленог

– члану уже породице погинулог и то за закупнину на име станарине ако нема решено стамбено питање или за отплату дуга по стамбеном кредиту и за издржавање ако нема других средстава за живот и није способан за рад ( ово се односи само у делу отплате стамбеног кредита).

У наставку су захтеви за солидарну помоћ за који се може остварити помоћ у истој календарској години, а најкасније до 31. јануара наредне године а по основу:

– запосленом за случај дуже и теже болести

– за случај лечења од последица рањавања запосленог коме је радни однос у Министарству престао као последица рањавањаприликом и у вези вршења службене дужности

– запосленом за случај дуже или теже болести члана уже породице

– запосленом за здравствену рехабилитацију , набавку ортопедских помагала, апарата за рехабилитацију и набавку лекова

– запосленом за набавку ортопедских помагала, апарата за рехабилитацију и набавку лекова за члана уже породице

– запосленом за случај теже инвалидности

– члану уже породице погинулог и то за закупнину на име станарине ако нема решено стамбено питање или за отплату дуга по стамбеном кредиту и за издржавање ако нема других средстава за живот и није способан за рад ( ово се односи само у делу закупнине и издржавања).

Независни синдикат полиције ће тражити измену Правилника о Фонду за солидарну помоћ и то у делу угрожености од елементарних непогода где сматрамо да треба уврстити и друге непогоде узроковане дејством природних сила или људском активношћу, који прекида нормално одвијање живота у мери која превазилази редовну способност запослених.

 

Члан Председништва НСП

Милан Марковић

Слични Постови

КЦ Шабац – Одржана скупштина СТАБИЛНО ЧЛАНСТВО, ДИСЦИПЛИНСКИ  ПОСТУПЦИ, ПУТОВАЊА…

КЦ Шабац – Одржана скупштина СТАБИЛНО ЧЛАНСТВО, ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ,…

Јуче је у Лозници одржана скупштина НСП КЦ Шабац на којој су осим руководства координационог центра, присуствовали и председници 15 синдикалних…
Састанак Независног синдиката полиције и помоћника министра Луке Чаушића

Састанак Независног синдиката полиције и помоћника министра Луке Чаушића

Данас је у Београду одржан састанак представника Независног синдиката полиције (НСП) и руководства Сектора за ванредне ситуације (СВС). Испред НСП-а, били…
КЦ Шабац – Братимљење Шапца и Бора, буран аплауз за јунака из рата…

КЦ Шабац – Братимљење Шапца и Бора, буран аплауз…

КЦ Шабац – Братимљење Шапца и Бора, буран аплауз за јунака из рата на Косову и Метохији, обраћање Вање Грбића… ВЕЧЕ…