Рокови Фонда за солидарну помоћ МУП-а

Примећено је у раду Комисије Фонда за солидарну помоћ  да велики број захтева за доделу солидарне помоћи није поднет у року и да се исти по аутоматизму  одбацују као НЕБЛАГОВРЕМЕНИ

Овом приликом подсећамо запослене да је рок ТРИ МЕСЕЦА  од настанка догађаја за подношења захтева за доделу солидарне помоћи по основу:

– запосленом за рођење детета

– запосленом за случај смрти члана уже породице

– члану уже породице запосленог за случај смрти запосленог

– запосленом за посебне случајеве угрожености услед елементарних непогода које погађају домаћинство запосленог

– члану уже породице погинулог и то за закупнину на име станарине ако нема решено стамбено питање или за отплату дуга по стамбеном кредиту и за издржавање ако нема других средстава за живот и није способан за рад ( ово се односи само у делу отплате стамбеног кредита).

У наставку су захтеви за солидарну помоћ за који се може остварити помоћ у истој календарској години, а најкасније до 31. јануара наредне године а по основу:

– запосленом за случај дуже и теже болести

– за случај лечења од последица рањавања запосленог коме је радни однос у Министарству престао као последица рањавањаприликом и у вези вршења службене дужности

– запосленом за случај дуже или теже болести члана уже породице

– запосленом за здравствену рехабилитацију , набавку ортопедских помагала, апарата за рехабилитацију и набавку лекова

– запосленом за набавку ортопедских помагала, апарата за рехабилитацију и набавку лекова за члана уже породице

– запосленом за случај теже инвалидности

– члану уже породице погинулог и то за закупнину на име станарине ако нема решено стамбено питање или за отплату дуга по стамбеном кредиту и за издржавање ако нема других средстава за живот и није способан за рад ( ово се односи само у делу закупнине и издржавања).

Независни синдикат полиције ће тражити измену Правилника о Фонду за солидарну помоћ и то у делу угрожености од елементарних непогода где сматрамо да треба уврстити и друге непогоде узроковане дејством природних сила или људском активношћу, који прекида нормално одвијање живота у мери која превазилази редовну способност запослених.

 

Члан Председништва НСП

Милан Марковић

Слични Постови

КЦ Шабац – Бројне активности функционера КЦ Шабац на овогодишњем  семинару на Тари

КЦ Шабац – Бројне активности функционера КЦ Шабац на…

Данас је на Тари у хотелу Оморика одржан семинар Независног синдиката полиције КЦ Шабац на коме је присуствовало 16 председника синдикалних…
НСП КЦ Зајечар (СГ Зајечар): Наставак помоћи и подршке својим колегиницама и колегама

НСП КЦ Зајечар (СГ Зајечар): Наставак помоћи и подршке…

У радној недељи која је иза нас, представници Независног синдиката полиције КЦ Зајечар наставили су по свом устаљеном плану и програму…
Састанак МТС-а и НСП-а – УНАПРЕЂЕНА САРАДЊА

Састанак МТС-а и НСП-а – УНАПРЕЂЕНА САРАДЊА

Јуче је у Београду у згради МТС Бизнис центра одржан састанак функционера ове компаније и представника Независног синдиката полиције. Шеф службе…