Препоруке и закључци са састанка комисије за праћење ПКУ

Комисија за праћење Посебног колективног уговора за полицијске службенике, образована Решењем Кабинета министра 01 број: 1 1867/19-3 од 03.12.2019. године је на седници одржаној 18.12.2019. године, у згради „Палата Србија“, са почетком у 10,00 часова, поступајући по захтеву Независног синдиката полиције од 11.10.2019. године, за тумачењем и пременом одредби из чл. 9 и чл. 20. став 1. тачка 14) и 17) Посебног колективног уговора за полицијске службенике, донела је следеће

препоруке и закључке

  1. Члан 20. став 1. тачка 14. Посебног колективног уговора за полицијске службенике- право на плаћено одсуство у случају рекреативног одмора у организацији репрезентативних синдиката,

Комисија даје следећу

препоруку

Приликом остваривања права на плаћено одсуство поводом рекреативног одмора у организацији репрезентативних синидката потребно је запосленима омогућити остваривање наведеног права парцијално, односно у деловима али не више од 5 (пет) дана у току календарске године, уз обавезу руководиоца да води евиденцију коришћења плаћеног одсуства по овом основу, како приликом остваривања овог права не би дошло до прекорачења у броју дана.

  1. Члан 20. став 1. тачка 17. Посебног колективног уговора за полицијске службенике- право на плаћено одсуство у случају обављања личних послова,

Комисија даје следећу

препоруку

Право на плаћено одсуство у случају обављања „личних послова” се може искористити парцијално, односно у деловима али не више од 2 (два) дана у току календарске године, уз обавезу руководиоца да води евиденцију коришћења плаћеног одсуства по овом основу, како приликом омогућавања остваривања овог права не би дошло до прекорачења у броју дана.

  1. члан 9. Посебног колективног уговора за полицијске службенике – обрачунавања часова прековременог рада,

Комисија доноси

закључак

Након сагледавања свих чињеница и детаљне анализе досадашњег поступања у погледу начина обрачунавања и исплате часова прековременог рада, потребно је да стручна служба припреми инструктивни акт, којим би се обавестиле све организационе јединице Министарства унутрашњих послова о начину поступања у наведеној материји а ради једнообразне примене норми Посебног колективног уговора за полицијске службенике. У оквиру тачке разно Комисија доноси

закључак

Да се на интра-нет страници Министарства унутрашњих послова на постојећем линку Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за полицијске службенике објаве: Решење о образовању Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за полицијске службенике, Пословник о раду Комисије и све одлуке које буду донете у периоду трајања мандата Комисије.

Руководилац Комисије Помоћник директора полиције Генерал полиције Слободан Малешић

Слични Постови

КЦ Београд – Апартмани на Златибору

КЦ Београд – Апартмани на Златибору

Потписан уговор између НСП СГ Лазаревац и апартмани Долче Каса у власништву Милисав Ђорђевић из Чајетине где ће чланови моћи користити…
МУП о хапшењу припадника “Балканског картела“: Заплењено 2,7 тона кокаина, пола милиона евра…

МУП о хапшењу припадника “Балканског картела“: Заплењено 2,7 тона…

У акцији коју су предводили припадници МУП Србије, заједно са Јавним тужилаштвом за организовани криминал и БИА и координацији са Европолом…
Потписан Споразум о продужењу важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике на још годину дана

Потписан Споразум о продужењу важења Посебног колективног уговора за…

Министар унутрашњих послова Братислав Гашић потписао је данас са представницима два репрезентативна синдиката, Независног синдиката полиције и Полицијског синдиката Србије, Споразум…