Одржан састанак руководства МУП-а и Независног синдиката полиције

Дана 21.11.2023.године у  Палати Србија одржан је састанак на коме су са једне стране испред Министарства  унутрашњих послова присуствовали шеф Кабинета министра Дејан Бојовић, државни секретари Жељко Бркић и Данило Стевандић, секретар Министарства унутрашњих послова Мирослав Панић и испред Управе за Људске ресурсе Драгана Трајковић, док су Независни синдикат полиције представљали Неџад Балтић и Срђан Јовановић.

У наставку можете прочитати одговоре на већину питања која смо упутили министру и прошлог петка их објавили на нашем сајту.

Да ли,  и када се може очекивати најваљено повећање зараде и по ком моделу?

Према изјави послодавца плате ће у јануару бити повећане 10%,  али не линеарно. Великом броју запослених плате су усклађене новом систематизацијом, према процени послодавца повећањем плата у јануару остаће да се ускладе плате за око 2000 запослених.

У даљем разговору представници Независног синдиката су изнели да су јако мале плате запосленим на управним пословима као полицијским службеницима који тек почињу да раде по завршеном курсу, а послодавцу су сугерисали да наведеним колегама повећање буде 20% уместо 10 посто.

Задњим повећањем зараде код одређених категорије запослених у МУП Р.Србије није у потпуности извршена примена обрачунске методе усклађивања и анулирања корективногкоефицијента К6, те је исти нажалост у минусу присутан код одређеног броја запослених? С тим у вези, лични доходак код запослених на Управним пословима који нису у статусу ОСЛ наконпретходног повећања остао је малтене непромењен, што је недопустиво знајући висину примања запослених у тој категорији, као и обим послова које обављају

Представници послодавца су предочили да је добар део корективног коеефицијента усклађен новом систематизацијом и да је то наслеђен проблем ,исти су истакли да ће новим повећањем  већини запослених корективни коефицијенат бити усклађен.

Презентовање ефеката задње систематизације (на коме ћемо изнети појединачне спорне случајеве задње систематизације из више Полицијских управа и линија рада), недовољну попуњеност одређених линија, рада што доводи до отежаног спровођења и извршење тежишних задатака;

Систематизацију  није анализирана, а начелница Трајковић је тражила да јој синдикат достави конкретне примедбе и евентуално спорне случајеве,што ће бити и урађено од стране представника синдиката.

Недовољна попуњеност одређених линија рада што доводи до отежаног спровођења  и извршења тежих задатака:

Од стране послодавца нам је предочено да ће у периоду 2024.године бити расписана два конкурса за основну полицијску обуку у Сремској Каменици а све из разлога недовољне попуњености униформисаног састава полиције

Нерешавање статуса запослених на привремено-повременим пословима и њихов пријем на одређено или неодређено време, иако је истима истекао законски рок од 24 месеци рада по основу уговора на ПП пословима;

Статус запослених на ПП решаваће се премештањем  на пословима на  одређено време по приоритетима колико је ко дуго обављао послове на ПП у складу са могућностима.

Лични доходак запослених на привремено-повременим пословима је испод законом предвиђеног Републичког просека минималне зараде ( тренутни лични доходак запослених на ПП пословима износи 32.800динара)

Представници послодавца су навели да су свесни да су зараде запослениох на ПП пословима мале, али да су колеге саме прихватиле уговором такве услове и да ће и поред  тога у наредном периоду покушати да изнађу могућност да је повећају.

127 запослених на одређено време који су завршили Криминалистичко полицијски универзитет у звању дипломираног криминалисте основних академских студија и струковни криминалиста на струковних студијах, још увек нису примљени на неодређено време и већина њих је распоређено на управним пословима и пословима логистике, док се константно од стране руководства МУП-а Р.Србије указује на недостатак стручно оспособљених извршиоца за полицијско-криминалистичке послове (01.11.2023. године свих 127 академаца упутили су групну поруку у ЈИС на апликацији “Будимо у контакту“ са изношењем директног проблема и нико да сада се није удостојио да им одговори);

Од стране послодавца нам је предочено да су радници људских ресурса у сталном контакту  са колегама и да ће следеће недеље бити  планиран састанак  када ће им директно бити предочено даље њихово ангажовање . Они немају уговор са министарством о пријему али је истим понуђено да заврше обуку у ЦОПО у Сремској Каменици која би трајала 30 дана и након тога исти би били интегрисани у МУП као полицијски службеници који редовно завршавају основну полицијску обуку  у Сремској Каменици.

Примедбе униформисаног дела запослених да није извршено обнављање адекватне зимске обуће и делова униформе за зимске услове као и обећана набавка опасача за припаднике саобраћајне полиције;

Очекује се депеша са роковима испоруке у наредном периоду где ће се тачно знати рокови када ће који део униформе и обуће бити достављена.Представници синдиката су предочили послодавцу,знајући  да је од стране послодавца  много урађено на побошању услова за рад полицијских службеника,да и даље има проблема са застаралом рачунарском опремом где је од стране  послодаваца предочено  да је у току набавка рачунарске опреме и да ће у наредном периоду добар део рачунарске опреме бити достављен тамо где је то најнеопходније.

Присутност налога од стране појединих руководиоца за даљим коришћењем апликације “вибер“ која је апсолутно незаштићена и непроверана, по коме се тражи хитно сачињавање  порука од стране теренских извршиоца (нпр. стриктно наложена обавеза да припадник саобраћајне полиције, полиције опште надлежности, инспектор, ватрогасац-спасиоц) одмах по доласку пре отпочетих хитних мера и радњи на обезбеђењу лица места врши слање поруке ка својим надређенима,  као и присутност да поједини руководиоци и даље користе “вибер“ апликацију за изношење одређених садржаја и давање налога ка извршиоцима;

Од стране послодавца је представницима синдиката предочено да се за хитно извештавање и информисања путем  путем користи  апликација Икар која се само  може инсталирати на службеним мобилним уређајима,и да се ради на набавци мобилних уређаја како би се решио проблем.

Аномалије код поштовања одредби Посебног колективног уговора за полицијске службенике од стране појединих руководиоца (у већем делу Полицијских управа дневни распоред рада се идаље израђује по систему данас за сутра),

Послодавац је предочио представницима синдиката да командири морају поштовати одредбе Посебног колективног уговора а која се односи на дневни распоред рада и да ће се извршити контрола  у организационим јединицама  где су навели представници синдиката а где се грубо крши  одредбама Посебног колективног уговора.

Недовољан број запослених психолога и попуњеност у Групама за људске ресурсе у оквиру Подручних Полицијских управа које тренутно имају велику терторијалну и организациону покривеност;

Људски ресурси раде са старешинама на покривању свих  ПУ са постојећим бројем психолога док не буде пријема нових психолога.

Стварање неопходних услова за несметан рад психолога у виду засебних наменских канцеларија;

У наредном периоду ће се обезбедити наменске канцеларије за несметан рад  психолога.

Слични Постови

Првих месец дана мандата, без контакта и сарадње са синдикатима

Првих месец дана мандата, без контакта и сарадње са…

Независни синдикат полиције је почетком маја, упутио допис министру полиције у коме се тражи састанак пре свега на тему поштовања актуелног…
КЦ Сремска Митровица – Злата вредна донација

КЦ Сремска Митровица – Злата вредна донација

Данас је Независни синдикат полиције ПИ Сремска Митровица донирао једну климу Полицијској испостави Сремска Митровица а која је била преко потребна…
Ускраћивањем основних права озбиљно уздрмано функционисање синдиката

Ускраћивањем основних права озбиљно уздрмано функционисање синдиката

У уторак 21. маја, Независни синдикат полиције је упутио допис Заменику начелника Сектора за логистику Драгани Трајковић у коме је тражен…