Допис ПУ Шабац-Одељење полиције -начелнику

Број: 51-02/22
Датум: 28.02.2022.године
Београд

Полицијска управа Шабац
Одељење полиције
-Начелнику
-Г. Андрић Миодраг –

Поштовани,

У складу са основним принципима деловања Независног синдиката полиције и у складу са законским обавезама који се тичу социјалног дијалога послодавца са репрезентативним синдикатом, а у интересу и евентуалној заштити права радника која се тичу дискриминације и других облика изопштавања из колектива, а поводом непроверених информација које су стигле до Независног синдиката полиције, обраћамо Вам се са захтевом да једини репрезентативни синдикат у Министарству унутрашњих послова информишете у вези следећих питања:

  1. Колико је сходно постојећој систематизацији у Полицијској испостави Шабац, тренутно систематизовано радних места „Полицајац у локалној заједници“ и колико је тих радних места тренутно попуњено?
  2. Да ли су сви полицијски службеници распоређени на радно место „Полицајац у локалној заједници“ у полицијској испостави Шабац, упознати са описом свог радног места (ако евентуално нису, зашто нису и по ком правном основу)?
  3. Да ли мимо описа свог радног места (тачка 1 и 2) ови полицијски службеници имају дате додатне налоге за обављање својих послова у писаној или усменој форми? Уколико евентуално имају, која је хијерархијска инстанца дала евентуалне налоге уколико постоје, по ком правном основу или налогу?
  4. Да ли полицијски службеници у ПИ Шабац (на радном месту из тачке 1) имају ограничења која се тичу употребе службених моторних возила или евентуалне налоге ко од њих сме, а ко не, да управља службеним возилима, од кога су евентуално дати ти налози, по ком правном основу или налогу?
  5. Да ли сте Ви лично упознати да службена возила у ПИ Шабац могу користити само поједини полицијски службеници (на радном месту из тачке 1), а не сви сходно потребама службе и тренутним задацима из описа свог радног места, уколико нисте молимо Вас да предузмете мере и радње у циљу провере ових навода и о томе нас информишете писаним путем као одговор на тачку 5 овог поднеска?

У вези напред наведеног, Независни синдикат полиције се увек и на сваком месту бори за права радника и једнакост свих без обзира на ком нивоу хијерархијске лествице обављају послове и задакте из описа свог радног места, те у складу са тим уколико се наша сазнања евентуално покажу као истинита обавештавамо Вас да ћемо предузети сва законом предвиђена средства како би они који не поштују права других били одговорни.

Потребно је да у складу са чланом 61. Закона о општем управном поступку потврдите пријем овог поднеска без наплате таксе и затражене одговоре таксативно набројане тачкама 1-5 доставите у законском року.

С  поштовањем.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

Слични Постови

Првих месец дана мандата, без контакта и сарадње са синдикатима

Првих месец дана мандата, без контакта и сарадње са…

Независни синдикат полиције је почетком маја, упутио допис министру полиције у коме се тражи састанак пре свега на тему поштовања актуелног…
КЦ Сремска Митровица – Злата вредна донација

КЦ Сремска Митровица – Злата вредна донација

Данас је Независни синдикат полиције ПИ Сремска Митровица донирао једну климу Полицијској испостави Сремска Митровица а која је била преко потребна…
Ускраћивањем основних права озбиљно уздрмано функционисање синдиката

Ускраћивањем основних права озбиљно уздрмано функционисање синдиката

У уторак 21. маја, Независни синдикат полиције је упутио допис Заменику начелника Сектора за логистику Драгани Трајковић у коме је тражен…