Archive

Полицајцима ипак следују два слободна дана за полазак првака у

Последњих дана у централу НСП су стизале информације од чланова да Послодавац неуважава захтеве у
Детаљније

Став стручних служби у вези тумачења члана 21 став 1

Поводом дописа Полицијске управе у Краљеву 07/5/1/9 број: 132-1919/16 од 26.04.2016. године, упућеног Комисији за
Детаљније

Тумачење за празнике и радне сате

Од Сектора за људске ресурсе Независном синдикату полиције прослеђен је допис у којем се може видети тумачење броја
Детаљније

Почетак рада након коришћења годишњег одмора

Сведоци смо да се након завршетка коришћења годишњег одмора разликује дан почетка рада запослених, односно
Детаљније

Тумачење накнаде за долазак и одлазак с рада

Независни синдикат полиције вас обавештава да је још увек важећи Правилник о условима за остваривање
Детаљније