12

606
Оцените од 1 до 5 квалитет нових униформи

Оцените од 1 до 5 квалитет нових униформи

Оцените од 1 до 5 квалитет нових униформи

Оцените од 1 до 5 квалитет нових униформи

1 538
89 %
2 32
5 %
5 21
3 %
3 10
2 %
4 4
1 %